10035090_1534174712239

מ.מ מערכות גז

״טכנאי גז מוסמך רמה 2 איתור ותיקון דליפות חיבור כריים חדשות וישנות בדיקה ומתן אישור לכל מערכות הגז מסעדות בניינים תיקוני ליקויים במערכות הגז תשתיות חדשות התקנת מחממי מים הוספת נק הזזת נק ביטול נק תיקוני צנרת.״
0
5/5
0
חוות דעת ברשת
0
5/5
0
5/5
0
5/5
0
5/5
5/5
4/5
3/5
2/5
1/5
94%
5%
1%
0%
0%