מחירון דודי שמש

מחירון דודי השמש של קומיטמנטס יעזור לכם להעריך צפי העלויות של שירותי תיקון והתקנה של דודי שמש וחשמל.
המחירים מבוססים על עבודות שבוצעו בפועל אצל מאות אלפי לקוחות ונאספו על ידינו.

תיקון דוד שמש

התקנת דוד שמש